خانه / بایگانی برچسب: Abriss der Logistik

بایگانی برچسب: Abriss der Logistik

رودلف کارناپ – Rudolf Carnap

رودلف کارناپ

رودلف کارناپ – یک فیلسوف اهل آلمان بود که قبل از 1935 در اروپا و پس از آن در ایالات متحده فعال بود – او یکی از اعضای مهم حلق وین و طرفدار پوزیتیویسم منطقی بود

توضیحات بیشتر »