خانه / بایگانی برچسب: ژاک لاکان

بایگانی برچسب: ژاک لاکان

فمینیسم — Feminism

فمینیسم

فمینیسم گستره‌ای از جنبش‌های سیاسی- ایدیولوژی‌ها و جنبش‌های اجتماعی است که هدفی مشترک را دنبال می‌کنند: تعریف- برقراری و دستیابی به سطحی از حقوق زنان که در زمینه‌های سیاسی- اقتصادی- شخصی و اجتماعی- با مردان برابر باشد- این هدف شامل تلاش برای برقراری فرصت‌های برابر برای زنان در آموزش و پرورش و اشتغال می‌شود

توضیحات بیشتر »

لاکان – Jacques Lacan

ژاک لاکان

لاکان – پزشک – فیلسوف و روانکاو برجسته فرانسوی بود که به خاطر ایده -بازگشت به فروید- و رساله‌ای که در آن ناخودآگاه را به صورت یک زبان ساختاربندی کرده معروف شد- لاکان از تاثیرگذاران بر فلسفه در فرانسه بوده‌است- به جز زیگموند فروید- او از زبان‌شناسی ساختارگرای فردینان دو سوسور و قوم‌شناسی ساختاری کلود لوی-استروس نیز تاثیر پذیرفت

توضیحات بیشتر »

ساختارگرایی – structuralism

ساختارگرایی

ساختارگرایی یکی از نظریه‌های رایج در علوم اجتماعی است- بر پایه این طرز فکر، تعدادی ساختار ناپیدا و ناملموس- چارچوب اصلی پدیده‌های ظاهری اجتماع را تشکیل می‌دهند- روش ساختارگرایی در نیمه دوم سده بیستم از سوی تحلیلگران زبان- فرهنگ– فلسفه ریاضی و جامعه به گونه‌ای گسترده بکار برده می‌شد

توضیحات بیشتر »