خانه / بایگانی برچسب: -پاپ کورن

بایگانی برچسب: -پاپ کورن

نهان سازی در برگردان

نهان سازی در برگردان

نهان سازی در برگردان یا وارون‌نگاری صوتی – روشی‌است برای ضبط صدا که در آن نوا یا پیامی صوتی – به صورت وارونه بر روی نوار آهنگی دیگر ضبط شده و مستتر می‌شود- وارون‌نگاری کاربردی دانسته و تعمدی است و برخی افراد بر این باورند که می‌توان پیغامی را بدین وسیله به شنونده، بدون اینکه از آن آگاه باشد و بدون …

توضیحات بیشتر »