خانه / بایگانی برچسب: -هوش حیوانی

بایگانی برچسب: -هوش حیوانی

ثرندایک – Edward Thorndike

ادوارد لی ثرندایک

ادوارد لی ثرندایک یکی از مهمترین پژوهشگران در تدوین روانشناسی حیوانی بود- فعالیت‌هایش در روانشناسی تطبیقی و فرایندهای یادگیری وی را به سمت نظریه پیوندگرایی سوق دارد

توضیحات بیشتر »