خانه / بایگانی برچسب: قانون ابن سینا

بایگانی برچسب: قانون ابن سینا

برهان الدین کرمانی – Burhan-ud-din Kermani

برهان الدین کرمانی

برهان الدین کرمانی با نام کامل برهان الدین نفیس بن عوض بن حکیم کرمانی پزشک ایرانی قرن پانزده میلادی از کرمان بود- وی که معروف به طبیب نفیس یا حکیم نفیس- نیز میباشد و گاه برهان نفیس هم خوانده شده- از حکیمان- طبیبان و دانشمندان مشهور ایران در قرن نهم هجری و از بزرگترین و نامدارترین مولفین کتابهای پزشکی در …

توضیحات بیشتر »