خانه / بایگانی برچسب: عرفان

بایگانی برچسب: عرفان

ابن عربی – Ibn Arabi

ابن عربی

ابن عربی با نام اصلی محی‌الدین محمد بن علی بن محمد بن عربی طایی حاتمی معروف به محیی‌الدین ابن عربی- شیخ اکبر- سلطان‌العارفین و کبریت احمر پژوهشگر- فیلسوف- عارف و شاعر مسلمان سنی عرب اهل اندلس است- او با آثار گران بهای خود- بر عرفان نظری تاثیر فراوان نهاد و بسیاری از عارفان بعدی- از آثار او بهره بردند

توضیحات بیشتر »

عطار نیشابوری – Attar of Nishapur

عطار نیشابوری

عطار نیشابوری  با نام کامل فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری مشهور به شیخ عطار نیشابوری – یکی از عارفان و شاعران ایرانی بلندنام ادبیات فارسی در پایان سده ششم و آغاز سده هفتم است

توضیحات بیشتر »

ابن فارض مصری – Ibn al Farid

ابن فارض مصری

ابى حفص بن ابى الحسن بن المرشد حموى معروف به ابن فارض مصری بزرگ‌ترین سراینده شعر صوفیانه در ادبیات عربی است- موضوع بیشتر اشعار او عشق به خداوند است و از این رو به وی سلطان العاشقین لقب داده‌اند

توضیحات بیشتر »