خانه / بایگانی برچسب: سوامی شیواناندا

بایگانی برچسب: سوامی شیواناندا

راماکریشنا – Ramakrishna

راماکریشنا

راماکریشنا رهبر هندوهای هند شخصیت بر جسته یی که شاید بتوان گفت سر سلسله و پیشرو بسیاری از مکاتب معنوی هند امروز به شمار می رود- راماکریشنا برای اغلب کسانی که در درک تنگاتنگی با وی قرار داشتند- فردی برجسته و اسرار آمیز بود- داستان زندگی راما کریشنا- داستان واقعی از یک انسان کامل در روزگار ماست

توضیحات بیشتر »