خانه / بایگانی برچسب: دین بنی‌اسراییل

بایگانی برچسب: دین بنی‌اسراییل

اومانیسم – Humanism

اومانیسم

انسان‌گرایی اومانیسم یا امانیسم – جهان‌بینی فلسفی و اخلاقی است که با نفی هرگونه ماوراالطبیعه بر خردگرایی و روش علمی تکیه می‌زند.

توضیحات بیشتر »