خانه / بایگانی برچسب: بوعلی سینا

بایگانی برچسب: بوعلی سینا

ابوبکر کرجی – Abubakr karaji

ابوبکر کرجی

ابوبکر کرجی با نام کامل ابوبکر محمد بن حسن -حسین- کرجی ریاضی‌دان و آب‌شناس ایرانی در نیمه دوم سده چهارم و اوایل سده پنجم و هم‌دوره ابوریحان بیرونی- زکریای رازی و بوعلی سینا بوده است اما کسی وی را به اندازه این سه تن نمی‌شناسد- کرجی در علم حساب و جبر دارای تحقیقات و نوشته‌های مهمی است

توضیحات بیشتر »

اسحاق کندی – Al Kindi

اسحاق کندی

اسحاق کندی با نام اصلی ابو یوسف یعقوب بن اسحاق کندی معروف به -فیلسوف عرب- و یا -فیلسوف و شاهزاده عرب- ریاضی‌دان- منجم و فیلسوف عرب نخستین حکیم اسلامی است که به آثار حکمای یونان دسترسی داشته و به ترجمه آثار ارسطو و تفسیر و بیان آنها پرداخته‌است

توضیحات بیشتر »