خانه / بایگانی برچسب: -باروک

بایگانی برچسب: -باروک

منریسم — Mannerism

منریسم

تکلف‌گرایی یا شیوه‌گرایی یا منریسم – سبکی است که از سده هفدهم در هنر و ادبیات اروپا رایج شد و به تدریج- به کاربست تصنعی- افراطی و تظاهرآمیز شگردهای هر سبک هنری گفته می‌شد

توضیحات بیشتر »