خانه / بایگانی برچسب: ایدیولوژی

بایگانی برچسب: ایدیولوژی

فمینیسم — Feminism

فمینیسم

فمینیسم گستره‌ای از جنبش‌های سیاسی- ایدیولوژی‌ها و جنبش‌های اجتماعی است که هدفی مشترک را دنبال می‌کنند: تعریف- برقراری و دستیابی به سطحی از حقوق زنان که در زمینه‌های سیاسی- اقتصادی- شخصی و اجتماعی- با مردان برابر باشد- این هدف شامل تلاش برای برقراری فرصت‌های برابر برای زنان در آموزش و پرورش و اشتغال می‌شود

توضیحات بیشتر »

صادق هدایت – Sadegh Hedayat

صادق هدایت

صادق هدایت – داستان‌نویس- مترجم و روشنفکر ایرانی بود- او را همراه محمدعلی جمال‌زاده و بزرگ علوی و صادق چوبک یکی از پدران داستان‌نویسی نوین ایرانی می‌دانند

توضیحات بیشتر »

نظریه انتقادی – Critical Theory

نظریه انتقادی

مکتب فرانکفورت – در رابطه با نظریه انتقادی – نام مکتبی آلمانی است که در دهه ۱۹۳۰ -میلادی- توسط ماکس هورکهایمر در قالب یک انجمن پژوهش‌های اجتماعی در فرانکفورت تاسیس شد- عمده فعالیت این مکتب در زمینه‌های مربوط به فلسفه علوم اجتماعی- جامعه‌شناسی و نظریه اجتماعی نیومارکسیستی است

توضیحات بیشتر »

اومانیسم سکولار – Secular humanism

اومانیسم سکولار

انسان‌گرایی سکولار یا اومانیسم سکولار فلسفه‌ای است که بر پایه خرد- اخلاقیات و دادگری است- و به طور ویژه هرگونه پایه فراطبیعی و مذهبی برای اخلاقیات را رد می‌کند- به نظر اومانیست‌های سکولار اخلاقیات ارتباطی با دین ندارد- مانند انواع دیگر اومانیسم- اومانیسم سکولار بر روی روش‌هایی که به زندگی شاد آدمی می‌انجامد تاکید می‌کنند

توضیحات بیشتر »