خانه / بایگانی برچسب: آثار ژرژ باتای

بایگانی برچسب: آثار ژرژ باتای

ژرژ باتای – Georges Bataille

ژرژ باتای

ژرژ باتای با نام کامل ژرژ آلبر موریس ویکتور باتای از فیلسوفان فرانسوی‌ای است که پیشگام و الهام‌بخش بسیاری از فیلسوفان پساساختارگرا و پسامدرن فرانسوی در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم شد- بسیاری فلسفه او را پاسخی در برابر فاشیسم زمانه اش تلقی می‌کنند

توضیحات بیشتر »