خانه / بایگانی برچسب: آثار پل ریکور

بایگانی برچسب: آثار پل ریکور

ریکور – Paul Ricœur

پل ریکور

پل ریکور فیلسوف و ادیب برجسته فرانسوی است که با ترکیب شرح‌های پدیدارشناختی با تفاسیر هرمنوتیک شناخته شده‌است- وی یکی از مهمترین نظریه پردازان هرمنوتیک ادبی محسوب می‌شود

توضیحات بیشتر »