خانه / بایگانی برچسب: آثار فوکو

بایگانی برچسب: آثار فوکو

فوکو – Michel Foucault

میشل فوکو

میشل فوکو به خاطر نظریات عمیق و دیدگاه انقلابی درباره جامعه، سیاست و تاریخ از سرشناس‌ترین متفکران قرن بیستم محسوب می‌شود. همچنین فوکو جزو رهبران نظری پساساختارگرایی محسوب می‌شود، هر چند از آنها فاصله گفت و در مصاحبه‌ای به صراحت خود را نیچه گرا نامیده است.

توضیحات بیشتر »