خانه / بایگانی برچسب: آثار فردریک باستیا

بایگانی برچسب: آثار فردریک باستیا

فردریک باستیا – Frederic Bastiat

فردریک باستیا

فردریک باستیا با نام کامل کلود فردریک باستیا نظریه‌پرداز لیبرال کلاسیک- اقتصاددان سیاسی فرانسوی و عضو مجمع فرانسه بود- او به خاطر توسعه دادن مفهوم اقتصادی هزینه فرصت سرشناس است- کلود فردریک باستیا از مالکیت خصوصی- بازار آزاد و دولت محدود هواخواهی می‌کرد

توضیحات بیشتر »