خانه / بایگانی برچسب: آثار شاپور رواسانی

بایگانی برچسب: آثار شاپور رواسانی

شاپور رواسانی – shapor ravasani

شاپور رواسانی

شاپور رواسانی استاد دانشگاه ایرانی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران و نهضت جنگل و رییس بنیاد پژوهشی- فرهنگی میرزا کوچک خان جنگلی است او استاد بازنشسته دانشگاه الدنبورگ است- او از نظریه پردازان شیوه تولید در جوامع مستعمراتی محسوب می‌شود

توضیحات بیشتر »