خانه / بایگانی برچسب: آثار حسن اسماعیل‌ زاده

بایگانی برچسب: آثار حسن اسماعیل‌ زاده

حسن اسماعیل‌ زاده – Hasan esmaeil zade

حسن اسماعیل‌ زاده

حسن اسماعیل‌ زاده یا حسن چلیپا در تهران نقاش قهوه‌خانه‌ای ایرانی بود- -نقاشی قهوه‌خانه- را می‌توان اولین تلاش برای بردن هنر ـ که قبل از این دربار‌ی محسوب می‌شد به میان مردم محسوب کرد- همچنان این نقاشی ادامه سنتی چند هزار ساله است- کاربرد عمده این نقاشی نیز در پیوند با فضا تعریف می‌شود

توضیحات بیشتر »