خانه / بایگانی برچسب: آثار جان دیویی

بایگانی برچسب: آثار جان دیویی

جان دیویى – John Dewey

جان دیویى

  جان دیویى – یکی از معروفترین فیلسوفان امریکایی قرن بیستم و از پیشتازان عمل گرایی -پراگماتیسم- است که آرای انقلابی‌اش در باب سرشت فلسفه- آموزش- جامعه و سیاست بحث‌های فراوانی را به وجود آورد

توضیحات بیشتر »

جان دیویی – John Dewey

جان دیویی

جان دیویی یکی از معروفترین فیلسوفان امریکایی قرن بیستم و از پیشتازان عمل گرایی -پراگماتیسم- است که آرای انقلابی‌اش در باب سرشت فلسفه- آموزش- جامعه و سیاست بحث‌های فراوانی را به وجود آورد

توضیحات بیشتر »