خانه / بایگانی برچسب: آثار توماس یانگ

بایگانی برچسب: آثار توماس یانگ

توماس یانگ – Thomas Young

توماس یانگ

توماس یانگ یکی از بزرگترین فیزیکدانان قرن هجدهم و نوزدهم بود- و با آزمایش مهمی که به آزمایش یانگ معروف است موجی بودن نور را اثبات کرد- پدیده انکسار مضاعف نیز مورد توجه یانگ قرار گرفت- در این پدیده هرگاه نور به بعضی از بلورها برخورد کند به دو پرتوی شکسته تجزیه می شود- یانگ از روی این پدیده به …

توضیحات بیشتر »