خانه / بایگانی برچسب: آثار احمد دامغانی

بایگانی برچسب: آثار احمد دامغانی

احمد دامغانی – Ahmad Mahdavi Damghani

احمد دامغانی

احمد دامغانی با نام کامل احمد مهدوی دامغانی نویسنده و پژوهشگر ایرانی- متخصص در ادبیات عرب- استاد پیشین دانشگاه تهران و استاد فعلی دانشگاه هاروارد آمریکاست- دکتر فریده مهدوی دامغانی دختر اوست- از مشهورترین مقاله‌های او مآخذ ابیات عربی کلیله و دمنه و مآخذ ابیات عربی مرزبان‌نامه است

توضیحات بیشتر »