خانه / بایگانی برچسب: آثار ابن خلدون

بایگانی برچسب: آثار ابن خلدون

ابن خلدون – Ibn Khaldun

ابن خلدون

ابن خلدون با نام اصلی ابوزید عبدالرحمن بن محمد بن خلدون حضرمی تاریخ‌نگار- جامعه‌شناس- مردم‌شناس و سیاست‌مدار عرب مسلمان است- وی را از پیشگامان تاریخ‌نگاری به شیوه علمی و از پیشگامان علم جامعه‌شناسی می‌دانند که حدود ۴۰۰ سال پیش از اگوست کنت – موسس علمی به نام جامعه‌شناسی در فرانسه – می‌زیست ابن‌خلدون این علم جدید را عمران نام نهاد

توضیحات بیشتر »