خانه / بایگانی برچسب: آب‌ شناس

بایگانی برچسب: آب‌ شناس

ابوبکر کرجی – Abubakr karaji

ابوبکر کرجی

ابوبکر کرجی با نام کامل ابوبکر محمد بن حسن -حسین- کرجی ریاضی‌دان و آب‌شناس ایرانی در نیمه دوم سده چهارم و اوایل سده پنجم و هم‌دوره ابوریحان بیرونی- زکریای رازی و بوعلی سینا بوده است اما کسی وی را به اندازه این سه تن نمی‌شناسد- کرجی در علم حساب و جبر دارای تحقیقات و نوشته‌های مهمی است

توضیحات بیشتر »