خانه / فلسفه / پراگماتیسم

پراگماتیسم

ویلیام جیمز – William James

ویلیام جیمز

ویلیام جیمز فیلسوف آمریکایی و بنیانگذار مکتب پراگماتیسم بود- وی در زمینه روانشناسی و فلسفه مطالعات عمیقی داشت و به عنوان پزشک نیز به فعالیت مشغول بوده است

توضیحات بیشتر »

ریچارد رورتی – Richard Rorty

ریچارد رورتی

ریچارد رورتی از مهم‌ترین فیلسوفان تحلیلی معاصر و به‌عقیده برخی بزرگترین فیلسوف آمریکایی است وی نظرات بدیعی در سنت پراگماتیستی ارایه کرده است

توضیحات بیشتر »

پراگماتیسم – Pragmatism

پراگماتیسم

واژه پراگماتیسم مشتق ازلفظ یونانی (pragma) و به معنی عمل است. این واژه اول بار توسط چالرز ساندرزپیرس (Charles sanders pierce ) ، منطقی دان آمریکائی به کار برده شد.

توضیحات بیشتر »