خانه / فلسفه / فلسفه سیاسی

فلسفه سیاسی

تکامل فلسفه سیاسی غرب

رشته تکامل فلسفه سیاسی غرب

تکامل فلسفه سیاسی غرب – هر عمل سیاسی یا به قصدتغییر وضع موجود صورت می پذیردیابا هدف حفظ آن. پس تمام اعمال سیاسی توسط دو مفهوم بهتر و بدتر هدایت می شوند

توضیحات بیشتر »

مفهوم فضیلت در اندیشه ماکیاولی – Niccolo Machiavelli thought

مفهوم فضیلت در اندیشه ماکیاولی

مفهوم فضیلت در اندیشه ماکیاولی – بسیاری بر این باورند که مفهوم فضیلت یکی از مهم‌ترین مفاهیم در اندیشه ماکیاولی است ما با اندکی تلاش با انواع راه‌های ارائه تحلیل در نوشته‌ها درصدد نشان دادن قدر و اهمیت این مفهوم در اندیشه ماکیاولی هستیم این نوشته

توضیحات بیشتر »