خانه / فلسفه / فلسفه و دین

فلسفه و دین

ابن رشد — Averroes

ابن رشد

ابن رشد با نام کامل محمد بن احمد بن رشد اندلسی یا ابن رشد فیلسوف نامدار عربی اندلسی بود- در اکثر زبان‌های غربی او را با نام -اوریوس- -Averroes- می‌شناسند که به نوعی همان تلفظ ابن رشد است

توضیحات بیشتر »