خانه / فلسفه (صفحه 11)

فلسفه

هرمنوتیک فلسفی در اندیشه گادامر

هرمنوتیک فلسفی در اندیشه گادامر – هرمنوتیک فلسفی که مارتین هایدگر آن را بنیان نهاده بود، مورد نقد برخی از متفکران پیرو سنتِ ایده آلیستی آلمان قرار گرفت. گادامر در دفاع از هرمنوتیک فلسفی با التزام به اصول مطرح شده هایدگر، اندیشه های جدید خود را در این باره مطرح کرد

توضیحات بیشتر »

واژه های مهم فلسفی سیاسی اجتماعی

پراگماتیسم

پراگماتیسم : اصالت دادن به عمل در مقابل فکر و عقیده – پولیتیک : علم سیاست – تدبیر اندیشیدن – پسی فیسم : صلح طلب – مخالف جنگ به هر نوع وشکلی که باشد – پروونسیالیسم : اعتقاد به عدم تمرکزکارها در مرکز کشور و اعتقاد به ناحیه ای شدن – تاکتیک : شیوه و فنون عملیات – ترور : ایجاد رعب و وحشت و …

توضیحات بیشتر »

درباره فلسفه – Philosophy

پراگماتیسم

درباره فلسفه عمر فلسفه به اندازه عمر زندگی انسان بر روی زمین است زیرا بشر از اولین روز حیات بر کره خاکی، همواره با پرسش هایی اساسی و معماگونه درباره خود و جهان روبرو بوده است

توضیحات بیشتر »