خانه / فلسفه / ایده آلیسم – آرمان گرایی

ایده آلیسم – آرمان گرایی

ایده آلیسم – آرمان گرایی – idealism

مفهوم فلسفه

ایده آلیسم – اول کسی که این کلمه را در فلسفه و به عنوان اصطلاح فلسفی به کاربرد، افلاطون بود که آنرا به اعتبار یکی از معانی این کلمه یعنی نمونه و مثال، در مورد یک سلسله حقایق مجرد یا همان مثل افلاطونی استعمال نمود.

توضیحات بیشتر »