خانه / متافیزیک

متافیزیک

پارمنیدس – Parmenides

پارمنیدس

پارمنیدس یا بارمنیدس- پزشک و فیلسوف پیشاسقراطی بود- او را آغازگر به کارگیری منطق در مابعدالطبیعه دانسته‌اند- پارمنیدس نخستین کسی ست که درباره متافیزیک بحث کرده است- پارمنیدس را -پدر متافیزیک- می دانند

توضیحات بیشتر »

متافیزیک – metaphysics

متافیزیک

مابعدالطبیعه یا متافیزیک و یا متاگیتیک شاخه‌ای از فلسفه است که به پژوهش درباره چیستی و کنه وجود- زندگی و جهان به عنوان یک کل می‌پردازد

توضیحات بیشتر »

دیوید هیوم – David Hume

دیوید هیوم

دیوید هیوم – از فیلسوفان اسکاتلندی و از پیشروان مکتب تجربه‌گرایی بود – تقریبا همه فیلسوفان بر این اتفاق نظر دارند که او بزرگ‌ترین فیلسوف تاریخ بریتانیا و مکتب تجربه‌گرایی بوده است

توضیحات بیشتر »

ماکس پلانک – Max Planck

ماکس پلانک

ماکس پلانک با نام کامل ماکس کارل ارنست لودویگ پلانک  یکی از مهم‌ترین فیزیک‌دانان آلمان در سده ۱۹ میلادی و اوایل سده ۲۰ بود. او را پدر نظریه کوانتوم می‌شناسند

توضیحات بیشتر »

متافیزیک از دیدگاه دکارت

رنه دکارت

  متافیزیک از دیدگاه دکارت – موضوع هستی نزد دکارت به صورت سیستماتیک بررسی نشده است. دکارت همه توجه خود را صرف فعالیت ” من فکر می کنم” یا که منبع ذهنی هستی میبا شد. درواقع چنین به نظر می رسد که متافیزیک به “خودشناسی” جابه جا شده است

توضیحات بیشتر »