کاسموپولیتیسم

کاسموپولیتیسم – Cosmopolitism

کاسموپولیتیسم مفهومی است که باور به متعلق بودن به تمام جهان و مردم آن و عدم وابستگیهای قومی – ملی و در کل، باور به اینکه جهان، میهن مشترک تمامی مردم است

توضیحات بیشتر »