خانه / 1392 / بهمن

بایگانی ماهانه: بهمن 1392

کانت – Immanuel Kant

ایمانویل کانت

کانت که پس از ارسطو بزرگترین فیلسوف غربی محسوب می شود، در سال 1724 در کونیگسبرگ واقع در آلمان متولد شد. وی چهارمین فرزند از نه فرزند یک خانواده تهیدست بود. والدین او مردمانی ساده و معتقد به دین مسیح بودند.

توضیحات بیشتر »

ضرورت و آزادی از نظر باروخ اسپینوزا – Baruch Spinoza

باروخ اسپینوزا

ضرورت و آزادی از نظر باروخ اسپینوزا – رابطه ضرورت و آزادی، قلب فلسفه اسپینوزاست، چون موضوع ما تحیر فلسفی است، ما اجازه داریم قبول کنیم که منشاء طرز تفکر فلسفی وی تعجب او به جهت قرار گرفتن دو مقوله وجود خداوند از یک طرف و آزادی مطلق در «من» از طرف دیگر در کنار یکدیگر است

توضیحات بیشتر »

ایده آلیسم – آرمان گرایی – idealism

مفهوم فلسفه

ایده آلیسم – اول کسی که این کلمه را در فلسفه و به عنوان اصطلاح فلسفی به کاربرد، افلاطون بود که آنرا به اعتبار یکی از معانی این کلمه یعنی نمونه و مثال، در مورد یک سلسله حقایق مجرد یا همان مثل افلاطونی استعمال نمود.

توضیحات بیشتر »

پراگماتیسم – Pragmatism

پراگماتیسم

واژه پراگماتیسم مشتق ازلفظ یونانی (pragma) و به معنی عمل است. این واژه اول بار توسط چالرز ساندرزپیرس (Charles sanders pierce ) ، منطقی دان آمریکائی به کار برده شد.

توضیحات بیشتر »

تفاوت فلسفه و علوم تجربی

تفاوت فلسفه و علوم تجربی

تفاوت فلسفه و علوم تجربی – فلسفه مجموعه نتیجه گیری هایی نیست که درباره آن‌ها توافق وجود داشته باشد در سده ششم قبل از میلاد مسیح که فلسفه در یونان باستان پیدا شد، به همه مطالعات نظری فلسفه می گفتند

توضیحات بیشتر »