خانه / سینما / نیوریالیسم – Italian neorealism

نیوریالیسم – Italian neorealism

نیوریالیسم
نیوریالیسم

نیوریالیسم ایتالیا جنبشی سینمایی بود که پس از پایان جنگ جهانی دوم در ایتالیا پدید آمد تا میانه دهه پنجاه تداوم داشت- فیلمسازان پیشروی جنبش – نیوریالیسم – ایتالیا- سعی درنزدیک شدن هر چه بیشتر به واقعیت چه در روایت و چه در فرم داشتند- از برجسته‌ترین فیلمسازان این جنبش سینمایی روبرتو روسلینی- ویتوریو دسیکا و لوکینو ویسکونتی هستند

تاریخچه و پیدایش نیوریالیسم

فعالیت سینمای ایتالیا در نخستین دهه پس از به قدرت رسیدن -موسولینی- در سال 1922- محدود به ساختن آثاری عامه پسند بود. مردم از سنت -ستاره پرستی- و فیلم های تاریخی و قراردادی به ستوه آمده بودند و فیلم های آمریکایی را ترجیح می دادند.

تراست های بزرگ فیلم سازی ایتالیا ورشکست گردیدند- تولید سالیانه در پایان دهه بیست تقریبا به ده فیلم تنزل پیدا کرد. کارگردانان مشهور دوران سینمای صامت نظیر -جنینا- و -گالونه- به فرانسه و آلمان رفتند و از همان کشورها بود که دوباره در سال های سی به ایتالیا بازگشتند. در سال 1924 سازمانی دولتی به نام -لوچه- برای تولید فیلم های اخبار هفتگی و فیلم های کوتاه تاسیس گردید. فاشیسم ابتدا خود را نسبت به سینما بی اعتنا نشان می داد. این سینمای ناطق بود که با ورود خود بار دیگر تکان درخور توجهی به تولید فیلم داد. به تدریج -موسولینی- نیز به اهمیت سینما برای تبلیغات فاشیستی پی برد. از سال 1931 به صنعت سینما کمک های مالی شد و از سال 1934 به بعد یک -هیات مدیره سازمان سینمایی- بر توزیع این منابع مالی نظارت کرد- این سازمان مستقیما زیر نظر وزارت تبلیغات کار می کرد. همین سازمان بود که به تولید و توزیع فیلم هم آهنگی بخشید- ولی در عین حال سانسور را نیز تشدید کرد. با تعیین جوایز نقدی زیاد برای فیلم هایی که از نظر -هنری- دارای ارزش بودند- کوشیدند تولیدات سینمایی را در جریان ایدیولوژیک دیگری قرار دهند: همین جوایز که فقط به آثار رسمی تبلیغاتی نظیر کارهای -جنینا- و -گالونه- تعلق می گرفت- در واقع به سود آن ها پایان یافت.

به منظور گسترش صنعت سینمای ایتالیا- در سال 1937 -چینه چیتا- که مرکز بزرگی برای تولید فیلم بود تاسیس گردید و نظارت آن را -ویتوریو- پسر -موسولینی- برعهده گرفت.

در سال 1935 در رم- مرکزی برای تعلیم و تربیت سینماگران به نام -مرکز تجربی سینماتوگرافی- به وجود آمد. اما در این مرکز نیز ـ مانند کلوب های سینمایی دانشجویی ـ که به طور رسمی مورد تایید قرار می گرفت ـ به هیچ وجه روح فاشیستی فرمانروا نبود به طوری که از -مرکز تجربی- می توان به عنوان محرک اصلی در پدید آمدن نیوریالیسم یاد کرد. در نتیجه همین کمک ها بود که تولید فیلم تا سال 1939 به هشتاد فیلم در سال افزایش بافت. سانسور و نحوه شرایط کمک های مالی بیش از پیش تهیه کنندگان و کارگردانان را وادار کرد که در جهت تولید فیلم های سرگرم کننده ای که به محیط های طبقه بالای اجتماعی می پرداخت- فعالیت کنند: این فعالیت ها با عصر تلفن سفید آغاز شد. در فیلم های وارداتی نیز تغییراتی موثر صورت می گرفت: سرباز فراری ساحل مه آلود اثر -کارنه- به صورت آدم بی گناهی در می آید که در حال گذراندن مرخصی است و تیتر آزادی از آن ماست اثر -کلر- در ایتالیا به آزادی از آن من است تغییر پیدا می کند.

 

نیوریالیسم
نیوریالیسم

سینمای ن‍‍یوریالیسم ایتالیا

نیوریالیسم جنبش واقعگرای جدید در سینمای ایتالیا از سال 1942 تا 1952 است که در اصل به شیوه ی واقع گرای وریستی سینمای ایتالیا بین سال 1913 تا 1916 برمی گردد.شیوه وریستی نوعی جنبش واقع گرا درادبیات است که از ناتورالیسم فرانسه پیروی می کردند وشخصیت شناخته شده آن-جووانی ورگا- است البته اغازگران این مکتب -رناتو کاستلانی – و-آلبرتولا توادا- بودند. موفق ترین نمونه این شیوه -فیلم گمشده در تاریکی -نینو مارتولیو 1014- است. این فیلم را اومبرتوبابارو برای شاگردان سینماییش در-مرکزتجربه- ی رم نمایش داده است که بگفته اولریش گریگور و انو پاتالاس:این فیلم بیشترین تاثیر را بر شکل گیری جنبش نیوریالیسم در ایتالیا داشته است.

اصطلاح نیوریالیسم مانند خیلی از سبکهای سینمایی مورد مناقشه منتقدین و مورخین سینماست به نحوی که اولریش گرگور و انو پاتالاس بر این باورند که اصطلاح نیوریالیسم را امبرتو باربارو برای اولین بار در مورد اثار مارسل کارنه به کار برده است .

آشکار نیست که اصطلاح -نیوریالیزم- از کجا ریشه گرفته -آنچه معلوم است این است که برای نخستین بار در اوایل دهه 1940 در نوشته های منتقدان ایتالیایی ظاهر شد.از یک نظر-نیوریالیسم بیان کننده اشتیاق نسل جوان برای گسستن از قراردادهای سینمای متعارف ایتالیا بود. در دوره سیطره موسلینی صنعت سینما رو به ساخت حماسه عظیم تاریخی و ملودرام های احساساتی درباره طبقات بالای اجتماعی آورد ومنتقدان بسیاری احساس می کردند که فیلم ها غیرواقعی و منحط هستند و یک ریالیزم نو نیاز بود.

در مقابل سوزان هیوارد و دیوید بوردول و کریستین تامپسون بر این باورند که این اصطلاح را برای اولین بار-انتونیو پیتر انجلی-نویسنده فیلمنامه وسوسه- در سال 1943 به هنگام صحبت درباره فیلمنامه وسوسه به کار برده است.

سینمای ایتالیا پیش از ظهور نیوریالیسم

در دوران رواج فاشیسم- سینما یک جور وسیله سرگرمی پوچ وبی فکر و یا آلت تبلیغاتی در دست حکومت بود موسلینی که سینما رو منبر تبلیغاتی میدانست به قصد ایجاد یک هالیوود دوم مرکز فیلمسازی -رم- چینه چیتا -CINE CITA شهر سینما-را در سال 1937 بوجود آورد که نظارت آن را ویتوریو -پسرش- به عهده داشت.تعداد فیلمهای ساخته شده از 7 فیلم در سال 1930 به 80 فیلم در سال 1939- اوج فاشیسم رسید.این فیلمها که زیر سانسور شدید قرار داشتند بیشتر به ادبیات قرن نوزدهم – مفاخر تاریخی گذشته – ماجراهای کمدی و یا روابط عشقی طبقه مرفه -فیلمهای معروف به تلفن سفید -می پرداختند که ربطی با واقعیات و اتفاقات روز نداشتند و از طریق این اثار -ایتالیای زیبا – مرفه و مدرن به تصویر کشیده میشد.

وضعیت اجتماعی در ان زمان چنان سرکوب گرایانه بود که اجازه متفاوت اندیشیدن را به کسی نمی داد. به باور جورجو اگامبن متفاوت اندیشیدن در چنین وضعیت اجتماعی اجتماعی باعث میشود که از جامعه ترد شده و به اردوگاههای کار اجباری فرستاده شوند.در واقع به مثابه دیگری با این افراد برخورد میشود.

جنگ نیز در شکل گیری این جنبش بیشترین تاثیر را گذاشته است به نحوی که جرج هواکو-سه سبک اکسپرسیونیست المان- ریالیسم شوروی و نیو ریالیسم ایتالیا را محصول جنگ و تحولات اجتماعی میداند.

کالیگراف:

جریانی در سینمای ایتالیا که پیش از رواج مکتب نیوریالیسم پا به عرصه گذاشت و درجهت رویارویی با فیلمهای تبلیغاتی و تاریخی سطحی که پشتیبانی دولت فاشیسم موسولینی را در پشت سر خود داشت .اعلام موجودیت کرد .فیلمسازان این جریان سینمایی تنها به زیبایی شناسی تصویر -پرداختن به ساخت گرافیکی تصویر -بها میدادند و آثار مکتب وریسم -آثار ادبی قرن نوزدهم-را الگوی خود قرار می دادند.

نام کالیگرافیسم را -جوزپه دسانتیس-به این مکتب اعطا کرد.

ماریو کامرینی

در دهه بیست میلادی پایه گذار سبک کمدی موزون وپر جنب و جوشی شد که او را تا اندازه- رنه کلر -بالا برد . او در سال 1929 فیلم خطوط راه اهن را ساخت که الگو گرفته از سینمای مجلسی المان بودوهمچنین وظیفه نگارش فیلمنامه یکی از آثارش به نام -یک میلیون می دهم – را به چزاره زاوتینی سپرد.

الکساندرو بلازتی

در سال 1942 فیلم- چهار قدم در ابرها -را ساخت. این فیلم کمدی موثری بود که در ان یک مرد مهربان شهری ناچار می شود خود راشوهر یک زن روستایی و فرزند به دنیا نیامده او معرفی کند. این فیلم هر چند رنگ و بوی سیاسی نداشت اما با نشان دادن زندگی روستایی – روستاییان ایتالیایی و صحنه های طبیعی طلیعه ی فیلم های مکتب نیوریالیسم بود که پس از جنگ ساخته شد.حتی بعدها هنگامیکه فیلم را بدون تاریخ در نیویورک نشان دادند منتقدان این گونه پنداشتند که این فیلم- پس از جنگ ساخته شده واز تولیدهای نهضتی است که با فیلم -رم شهر بی دفاع- شروع شده است.

 

نیوریالیسم
نیوریالیسم

ظهور نیوریالیسم

این نهضت سینمایی تحت تاثیر ریالیسم شاعرانه فرانسه شکل گرفت به نحوی که بیشترین تاثیر را فیلم تونی-رنوار- 1934 بر این سبک گذاشت و ویسکونتی که پایه گذار سبک نیوریالیسم نیز بود در فیلمهای -اعماق اجتماعی- و -ضیافت روستایی- دستیار رنوار بود.ودر سال 1942 فیلم وسوسه را بر اساس رمان -پست چی همیشه دو بار در میزند:اثر جیمزام.کین می سازدکه اولین فیلم نیوریالیسم شناخته میشود.این در حالی است که فیلم-رم شهر بی دفاع 1945- از روسلینی به عنوان اولین فیلم نیوریالیست به کشورهای غربی راه یافت.وبه دلیل ویژگیهایی که دارد در برابر سینمای اکسپرسیونیسم آلمان قرار می گیرد سینمای نیوریالیسم ایتالیا پس از جنگ دوم جهانی پدید آمد و بازتاب دهنده ی واقعیت های لن روزها یعنی فقر – گرسنگی وبیکاری بیرون آمده از دل جنگی خانمان سوز است.

سینمای نیوریالیسم را باید به سه جریان تقسیم کرد

جریان اول نیوریالیسم :جریانی بود که مسایل جنگ -ازادشدن ایتالیا وبازسازی مملکت بعد از جنگ می پردازد که میتوان به فیلم های سه گانه روبرتو روسلینی یعنی- رم شهر بی دفاع 1945 -پاییزا 1947 -آلمان سال صفر1947- اشاره کرد

جریان دوم نیوریالیسم:فیلم های این دوره به جای پرداختن به خود جنگ به تاثیرات ناشی از آن یعنی فقر وبی کاری و دیگر مشکلات اجتماعی می پرداختند.که می توان به فیلم های -بی ترحم اثرالبرتولاتوادا1947-واکسی1946 ودزد دوچرخه اثار دسیکا 1948–زمین میلرزد اثر ویسکونتی- -راه امید اثر پیترو جرمی-هر دو سال 1949 ساخته شده وشکار فاجعه امیز 1947وبرنج تلخ 1949از آثارجوزپه دسانتیس اشاره کرد و این فیلم ها به خصوص به جهت تفاوت کلی که با محصولات هالیوودی داشت در غرب هم به صورت یک پدیده متنوع هیجاتی بر انگیخت.

جریان سوم نیوریالیسم: در دهه 1950 جنگ و مسایل ناشی از آن ازشدت وحدت افتاد و عامه از فیلمهای واقع گرای زشتی نما خسته شد.این بار مشکلات اجتماعی به صورت فانتزی ارایه داده میشد که می توان به فیلم های- معجزه در میلان 1951 امبرتو د 1952- آثار دسیکا اشاره داشت که کما بیش پایان دوره نیوریالیسم سینمای ایتالیا را مشخص میکند.

نظریه های نیوریالیستی و قاعده های اصلی آن از سوی -چزاره زاواتینی–فیلمنامه نویس شناخته شده مکتب نیوریالیسم – پایه ریزی شد.

ویژگی های مهم سینمای نیوریالیسم

1- بهره گیری از نورپردازی طبیعی

2- بهره نگرفتن از ستودیو وپلاتو

3- مخالفت با اقتباس از روی رمان و اثار ادبی

4- بهره گیری از بازیگران غیر حرفه ای یا تازه کار در بیشتر فیلمها که ترکیب آنان با هنرپیشه گانی حرفه ای ازاز سینمای ایتالیا را اندره بازن -معجون -نامید.

5- توجه به عنصر داستان در فیلمنامه

6- بیان دیدگاههای تند سیاسی و اجتماعی در لایه های سطحی وزیرین داستان فیلم ها

7- ارایه تصویری محکم و گاه تکان دهنده از فقر – بیکاری- فساد و فحشا

ساختار سبکی و روایی سبک نیوریالیسم

جایگاه شخصیت و سیر تحول در پیشروی داستان به نحوی است که شخصیت از نقطه صفر بحران وارد داستان می شود و با پیشروی آن از نقطه صفر بحران فاصله میگیرد که در پایان باز به نقطه صفر بحران برمی گردد .این روند داستانی همان تاثیری است که از سبک ریالیسم شاعرانه بر نیوریالیسم گذاشته است.چونکه جایگاه وسیر تحول شخصیت در فیلم های ریالیسم شاعرانه نیز بدین صورت است.

در سال 1945 جنگ قسمتی عمده از چینه چیتا را ویران کرد.از این رو پلاتوها محدود و تجهیزات صوتی کمیاب بود ودر نتیجه میزانسن نیوریالیستی متکی به محلهای واقعی شد و فیلمبرداری آن خامی وزمختی فیلم های مستند را به خود گرفت.روسلینی گفته است که مقداری از نگاتیو را از عکاسان خیابانی خریده است از این رو-رم شهر بی دفاع-با فیلمهای دارای کیفیتهای متفاوت فیلمبرداری شده است.

فیلمبرداری در خیابانها و خانه های شخصی باعث شد که فیلمبرداران ایتالیایی شیوه ای پیش بگیرند که در ان نظام نورپردازی -سه نقطه ای- هالیوود رعایت نمی شد.این عوامل همراه با سنت طولانی دوبله در ایتالیا و مهارت فیلمساز در صدا گذاری بعد از فیلمبرداری به انها اجازه می داد که در محلهای واقعی و با افراد حتی کمترکار بکنند و دوربین خود را آزادانه حرکت بدهند وآزادیهای فی البداهه در بازی و صحنه قابلیت انحطاف خاصی در قاب بندی و حرکت دوربین را موجب میشد و باعث شد که کارگردانی همچون روسلینی در فیلم های دهه 1950 خود به استاد نمای طولانی و عدسی های زوم پنسیور-مشهور شد و نفوذ و تاثیر زیادی بر کارگردانان موج نو فرانسه و نهضت سینما -حقیقت داشت .- وی بعدها نیز با ساخت اثاری تحت عنوان داکود راما توانست مرز میان سینما وتلویزیون را بردارد و در واقع نخستین کارگردان سینما بود که تلویزیون را جدی گرفت-.

در فیلم های نیوریالیستی در کنار نماهای بلند از نماهای دور نیز بیشتر بهره برده می شد دلیل این امر این است که در نماهای ELS – MLS – LS شخصیت تابع فضا معرفی میشود-فضامحور- این فیلمسازان با نشان دادن شخص در ویرانه –ها وشهر شلوغ می خواستند که نشان دهند که این شخصیت ها بدلیل وجودچنین فضایی مجبور به انجام این کار هستند.

فرم روایی سبک فیلم های نیوریالیسم

در واکنش به درامهای تلفن سفید که دارای طرح و توطیه پیچیده ای بودند .رو به ساده کردن مناسبات روایی آوردند.در نخستین آثار این جنبش مثل -وسوسه– رم شهر بی دفاع – واکسی – دارای طرح و توطیه ای بودند که به صورت نسبتا قرار دادی -ولو با پایانهای غم انگیز-سازمان یافته بودند.ولی در نوآورانه ترین فیلم های نیو ریالیستی از نظر فرم-جزییات فاقد انگیزشهای علی وارد فیلم میشدند-مانند صحنه معروف دزد دوچرخه که در آن قهرمان فیلم در زیر بارش شدید باران به یک دسته کشیش برمی خورد .هر چندعلل اعمال کاراکترها علل اقتصادی وسیاسی مشخص -فقر-بیکاری-استثمار-هستند-ولی معلولها اغلب تکه تکه و فاقد قطعیت هستند.پایزان روسلینی اشکار اپیزودیک است وشش حکایت از زندگی در ایتالیا در زمان اشغال متفقین را ارایه می دهد.اغلب-نتیجه رویدادها -یعنی ماحصل یک علت- به ما گفته نمی شود.

دو پهلویی فیلم های نیوریالیستی نیز محصول روایتی است که از شکل گیری یک اگاهی دانای کل بر فراز رویدادها جلوگیری می کند -گویی وقوف برتمامیت واقعیت غیر ممکن است.این بخصوص در پایان بندی فیلم ها کاملا اشکار است.دزد دوچرخه در حالی به پایان می رسد که کارگر وپسرش بی هدف در خیابانی راه می روند -ودوچرخه هنوز پیدا نشده وآنها آینده نا معلومی در پیش دارند.

گرایش نیوریالیزم به طرح وتوطیه مقطعی و بر روایتگری نامحدود باعث شده است که بسیاری از فیلم ها بر خلاف سینمای هالیوود پایان باز داشته باشند.

برخورد در این گونه با آثار به نحوی است که آنرا توصیف- تحلیل یا تجربه نمی کند.بلکه سعی می شود واقعیت خام بازسازی شود.همچنین در این آثار از لهجه های گوناگون در ایتالیا در آثار بهره برده می شود.

فیلمسازان مکتب نیوریالیسم

فیلمسازان مهمی در این مکتب ظهور کردند که به ترتیب زمانی در این مقاله به انها می پردازیم

1- روبرتو روسلینی

فیلم های نخست او درباره جنگ و در زمان جنگ و یا پی آمدهای ناشی از جنگ است.آثار روسلینی هیچگاه فیلمنامه ای از پیش طراحی شده نداشتند.

فیلمهای مهم او:

رم شهر بی دفاع {رم شهر باز}-1945-:نخستین فیلم نیوریالیستی سینما روایتگر دستگیری وشکنجه رهبرو اعضای جبهه مقاومت ایتالیا به دست نیروهای گشتاپو

پاییزا-1946-:فیلمی شش اپیزودی که درباره حضور نیروهای متفقین در ایتالیا وجیمز رایگی توهم از زمان حال نامیده است.

آلمان سال صفر-1947-:به گونه ای مستند وار آلمان وویرانه های شهر برلین پس از تسلیم شدن کشور آلمان در جنگ

عشق-1948- فیلمی دو اپیزودی

استرومبی-1949-درباره بحران هویت زنان در جامعه معاصر و نخستین همکاری روسلینی و اینگرید برگمان

ژان دارک در آتش-1954-با بازی اینگرید ودرباره زندگی و مبارزه های ژان دارک.

2-ویتوریو دسیکا

تمامی فیلمنامه های آثار دسیکا را چزاره زاواتینی نوشته است

بچه ها به ما نگاه می کنند-1943-

واکسی-1946-دسیکا با این فیلم اعتامیه سینمای نیوریالیسم را صادر می کند.

دزد دوچرخه-1948-نمونه ارزنده وشاهکار مکتب نیوریالیسم ایتالیا

معجزه در میلان-1950-

امبرتو د -1952- زاواتینی این فیلم را چنین تعریف کرده :داستان زندگی کسی که هیچ اتفاقی براش نمی افتد. وشخصیت اصلی این فیلم را با کاراکتر چارلی چاپلین مقایسه کرده اند

طلای ناپل01954-.فیلمی چهار اپیزودی و اغاز دوره نزول دسیکا دانسته اند

سقف-1956-به تعبیری این فیلم را واپسین اثر مکتب سینمایی نیوریالیسم ایتالیا می دانند.

3- لوکینو ویسکونتی

وسوسه-1942-با اینکه رم شهر بی دفاع را نخستین اثر نیوریالیسم می دانند ولی وسوسه طلایه دار این مکتب سینمایی است.

زمین می لرزد-1947-این فیلم را گونه ای از سینما حقیقت اپرا گونه لقب داده اند.

بلسیما-1951-این فیلم نگاهی کمیک به مناسبات حاکم بر استودیوهای فیلم سازی چینه چیتا دارد.

احساس-1954-دراین فیلم با قاطعیت از نیوریالیسم دور می شود وریالیسم سینماییش را با ذوق اپراییش ترکیب می کند.

تمام آثار ویسکونتی تنش وتقابل میان شادابی و واقع گرایی اجتماعی است.

 

نیوریالیسم
نیوریالیسم

4- جوزپه دسانتیس

او دستیار ویسکونتی در فیلم وسوسه و از منتقدان مجله سینما بود نشریه ای که در زمان فاشیسم چاپ میشد و پایه های نیوریالیسم را در دنیای ژورنالیستی بنا کرد.

مشهورترین فیلم جوزپه دسانتیس

برنج تلخ -1949-به این فیلم دو عنوان داده اند. 1- نیوریالیسم غول پیکر 2- زمینه ساز سقوط نیوریالیسم به ورطه سینمای تجاری

رم ساعت یازده -1952- فیلمنامه این فیلم را چزاره زاواتینی نوشته است.

5-چزاره زاواتینی سناریست و نظریه پرداز نیوریالیسم بود که گفته بود:تصمیم قطعی من این است که فیلم را رمانتیسم زدایی کنم و بر آن هستم که به آدمیان بیاموزم که به زندگی روزانه و رویدادهای آشنا با همان شور وشوق بنگرند که کتاب را می خوانند.

نیوریالیسم آموخته است که سینما … باید کوچکترین رویدادها را بدون کمترین دخالت خیال و تصویر توصیف کند تا بتواند در آنها آن چیزی را بجوید که از نظر انسانی و تاریخی دارای اهمیتی جبری است.

مهمترین بدعت نیوریالیسم در این شناخت نهفته است که واقعیت برخوردار از چه غنای عظیمی است و تنها کافیست که به آن عطف توجه شود.

یک منتقد انگلیسی در مورد فیلمهای نیوریالیستی میگوید:فیلم های این سبک اشک مردانه را بر می انگیزد.

پایان جنبش نیو ریالیسم و تاثیرات آن

از آنجا که نیروهای اقتصادی و فرهنگی بودند که جنبش نیوریالیسم را سرپا نگه داشته بودند-خود آنها هم علل اصلی افول آن را فراهم آوردند.ایتالیا پس از جنگ به سوی رفاه و رونق می رفت و حکومت به فیلمهایی که جامعه معاصر ایتالیا را مورد انتقاد قرار می دادند روی خوش نشان نمی دادند. پس از 1949 سانسور و فشار دولت -جنبش را در تنگنا قرار داد.به تعبیری در اوایل دهه 1950 حکومت با گماردن آندره اوتی به ریاست هنرهای نمایشی و تفویض اختیارات فوق العاده به او -موجبات افول نیوریالیسم را فراهم کردهر فیلمی که تصویر بدی از ایتالیا ارایه می کرد از حق نمایش در این کشور محروم می شد و آندره اوتی که پرداخت وام های بانکی را در انحصار خود داشت –تا آنجا پیش رفت که توانست فیلم هایی را که به زعم اوانگیزه های تند نیوریالیستی داشتند را از منابع مالی محروم کند.

هال و هوای جنگ سرد در اوایل دهه 1950نیز در ایجاد انزجار حکومتی از ریالیسم اجتماعی مستتر در این فیلم ها که به گمان انها فیلم های سیاسی و چپ بودند-هر چند در بین فیلمسازان این سبک تنها ویسکونتی گرایش آشکار مارکسیستی داشت- بی تاثیر نبود.نیو ریالیسم بر خلاف دیگر جنبش ها عمر کوتاهی نداشت .ده سال دوام آورد.واگر به خاطر داشته باشیم آخرین فیلم نیوریالیسم- سقف 1956 -اثر ذسیکا که می توان گفت عمر آن به ده سال رسید.

نیوریالیسم هر چند افول کرد اما تاثیر عظیمی بر رویه های فیلمسازی آینده در اروپا و نهضت موج نو سینمای فرانسه- موج نو سینمای بریتانیا و فیلمسازانی همچون -فدریکو فلینی -میکل آنجلو انتونیونی- و- ساتیا جیت رای- -فیلمساز بزرگ سینمای هند- و یلماز گونی در کردستان بر جای گذاشت.

ملاحظاتی درباره ماهیت جنبش

در گردهمایی سال ۱۹۵۳ پارم که درباره نیوریالیسم و با حضور روزنامه‌نگاران و فیلمسازان برگزار شد تا ماهیت و جوهر این جنبش سینمایی بررسی شود- مشخص شد هیچ اتفاق نظری پیرامون مانیفست نیوریالیسم در کار نیست. نیوریالیسم تنها دعوتی بود به ریالیسم بیشتر و تاکیدی بر موضوعات معاصر و زندگی طبقات زحمتکش. اما چیزی نگذشت که دیدگاه‌های انتقادی به این جنبش پیدا شدند. یکی از این دیدگاه‌ها نیوریالیسم را صرفا نوعی گزارشگری متعهدانه می‌دانست که به نام اتحاد سیاسی کوتاه مدتی که در سال‌های نهضت مقاومت و – بهار ایتالیا – پدید آمده بود- خواهان اصلاحات بود. دیدگاه دیگری بر – بعد اخلاقی – تاکید می‌نهاد و بر این باور بود که اهمیت جنبش نیوریالیست در این بود که می‌توانست به مسایل شخصی آدم‌های فیلم- اهمیتی عمومی ببخشد. مهم‌ترین و جدی‌ترین مدافع این جریان فیلم‌سازی آندره بازن فرانسوی بود که بر دراماتیزه شدن روزمره زندگی در این فیلم‌ها تاکید می‌کرد که در واقع پیش قراول نوعی سینمای – درام زدایی شده – در دهه‌های آینده شد. بیشتر تاریخ نگاران سینما- نیوریالیسم را نه به خاطر گرایش‌های سیاسی و جهان بینی آن- بلکه به سبب نوآوری‌هایش در زمینه فرم فیلم موثر می‌دانند. نوآوری‌هایی که بی‌سابقه نبودند- اما اعتبار بین‌المللی جنبش نیوریالیستی آن‌ها را برجسته تر از همیشه در معرض توجه قرار داد.

 

منبع :

sayrdarcinema.persianblog.ir

deathbringer.blogfa.com

ویکی پدیا

مطلب پیشنهادی

بریتنی اسپیرز

بریتنی اسپیرز – Britney Spears

بریتنی اسپیرز با نام کامل بریتنی جین اسپیرز خواننده- رقاص- ترانه سرا- هنرپیشه و نویسنده …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 − دو =